Kilka słów o historii projektu Kilka słów o historii projektu

Projekt W Stronę Zmian (WSZ) został zapoczątkowany w 2005 roku przez Pawła Buchańca jako okazja do kontaktu studentów z różnymi formami praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej. Warsztaty miały być okazją do poszerzenia zdobytej na zajęciach wiedzy.

Ponownie WSZ odbyło się w roku akademickim 2007/2008 i jest odtąd imprezą cykliczną. Łącznie miało miejsce już siedem edycji warsztatów. Poza II edycją, która współorganizowana była z Kołem Naukowym Studentów Psychologii UJ, W Stronę Zmian jest organizowane przez zespół studentów psychologii stosowanej. Łącznie we wszystkich edycjach wzięło już udział ponad dwa tysiące uczestników. Z wydarzenia skierowanego wyłącznie do studentów psychologii i nauk pokrewnych, WSZ zmieniło się w cykl trzydniowych warsztatów otwarty dla studentów różnych uczelni i kierunków. Co roku uczestniczy w nim coraz więcej studentów spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego, przede wszystkim z Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Pedagogicznego. W latach 2013 - 2015 koordynatorką główną projektu (VII, VIII, IX edycja) była Katarzyna Zgódko. Koordynatorką jubileuszowej X edycji była Kamila Czarnecka.

Tegoroczną XI edycję koordynuje Wioletta Borowiec.