Celem projektu jest:
-  przedstawienie i promocja interdyscyplinarnego zastosowania psychologii
- promowanie jej jako nauki praktycznej, oferującej narzędzia i metody zmiany
-  poszerzanie wiedzy na temat psychologii, obalanie mitów z nią związanych
-  pogłębianie rozumienia psychologii jako nauki praktycznej i przydatnej współczesnemu człowiekowi, osadzonej równocześnie na naukowych podstawach

Celem tegorocznej edycji jest pokazanie, że zmiany są czymś powszechnym i nie należy się ich obawiać. Jednocześnie chcemy dostarczyć narzędzi niezbędnych w ich wprowadzaniu. Poprzez projekt udowadniamy, że zastosowanie psychologii jest wszechstronne i każdy może nauczyć się z niej korzystać w swoim życiu codziennym w niemal każdej dziedzinie. Postawiliśmy sobie za cel wyjść naprzeciw wszystkim osobom, które wciąż jeszcze obawiają się psychologii. Dlatego pragniemy, aby forma tegorocznej edycji była nieoczywista i  zaskakująca, ale  aby również sprostała aktualnym, problemom dzisiejszego świata. 

„W Stronę Zmian" stanowi serię warsztatów adresowanych przede wszystkim do  studentów wszystkich lat, kierunków i uczelni. Trzy szkoleniowe dni stanowią zwieńczenie wielomiesięcznej pracy, skoncentowanej wokół rozpowszechniania informacji o roli psychologii we współczesnym świecie oraz próbie demitologizacji zawodu psychologa wśród młodych ludzi. Obszary na które zostaną pogrupowane odbywające się w trakcie projektu warsztaty zostały nazwane w zależności od głównego wątku tematycznego, który je łączy:

1. Wpływ społeczny, mowa ciała i autoprezentacja, czyli jak odnieść sukces w biznesie.

2. Ciało a umysł i ich wzajemny wpływ.

3. Media i kultura, stereotypy a tolerancja.

4. Uważność, emocje i uczucia.

5. Psychologia na start- praktyczne wskazówki dla przyszłych psychologów.

 

Patronem Merytorycznym XI edycji jest organizacja Leance

                                                           http://leance.org/

Szczegółowe informacje na temat poruszanych w nich zagadnień znajdują się w zakładce "Warsztaty". 

Harmonogram